İnsan sağlığına iyi gelen bitkiler. Evinizde yetiştirin

İnsan sağlığına iyi gelen bitkiler. Evinizde yetiştirin

İnsan Sağlığına iyi gelen bitkiler neler ? Eski dönemlerden beri insanlar kendilerini tedavi etmek için bitkilere yönelmektedir. İnsanların son dönemde bitkilere daha çok yönelmelerinin nedeni ise sağlık sigortalarının ve ilaç fiyatların artmasıdır. Bunun yanı sıra bazı sağlık sorunlarında tıbbın çare olamamasıdır. Bizde bu talepten yola çıkarak size İnsan sağlığı için faydalı olan en iyi on bitki ile sizleri baş başa bırakalım.

Dip Not: Bazı anlaşılmayan bilimsel tabirlerin türkçe karşılıklarını ve açıklamalarını yazdık. Karşılaştığınız her bilimsel tabir sadece bir kere açıklanmıştır. 

İnsan sağlığına iyi gelen bitkiler

1 – Altın Pothos Bitkisi

Havadan benzen ve triklorometili temizler.

Benzen Nedir ?
Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır. Moleküler formülü C₆H₆’dır

Triklorometili Nedir ?
Formülü Cl3CCOOCl, k.n. -57 °C, yoğunluğu (15 °C’da) 1,65 g/mL olan, sıcaklıkta ayrışan, alkol, eter ve benzende çözünen, yanıcı olmayan renksiz sıvı bir madde.

2 – Lilyum Bitkisi

Havadan benzen ve aldehitleri temizler.

Altehit Nedir ?
Aldehitler, yapılarında karbonil grubu bulunan organik bileşiklerden, karbonil grubuna bir hidrojenin bağlı olduğu bileşiklerdir. Aldehitler genel olarak yüksek sıcaklıklarda alkollerin dehidrojenasyonundan elde edilebilirler, aldehit adı da buradan gelmektedir. Polar moleküldür. Düşük ve yoğun fazlarda hidrojen bağı yoktur. Aynı karbon sayılı ketona göre kaynama noktası daha yüksektir. Primer alkollerin yükseltgenmesi veya primer alkollerin 300*C de zorunlu tepkimesi ile (entalpi > 0) aldehit oluşturulabilir. C-X2 formulündeki alkil dihalejanürün, NaOH veya KOH ile tepkimesinden de aldehit elde edilebilir. Tollens ve Fehling ayracı ile tepkime verebilir.

3 – İngiliz Sarmaşığı

Amonyak, Benzen, Formaldehit ve Ksileni havadan temizler.

Klisen Nedir ?
Ksilen, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla olusan bileşik. Disubstitue benzen olduğundan adlandırılması da benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen ve para ksilen olmak uzere üç çeşittir. Toluenle akraba sayılır. Uçucu organik bileşiklerdendir. 

Formaldehit Nedir ?
Formaldehit CH₂O formülüne sahip bir organik bileşiktir. Aldehitlerin en basit üyesidir. Diğer ismi Metanal’dir. Karbonil grubunun boş olan iki bağına birer hidrojen bağlanmasıyla oluşur.Zehirli bir kimyasaldır.

4 – Eğrelti Otları

Formaldehitleri havadan temizler.

5 – Bromeliad Bitkisi

Havada bulunan kimyasalların %90’ını ve 30 çeşidini filtreleyebilir.

6 – Philodendron

Ksileni havadan temizler.

7 – Kırmızı Kenetli Dracaena

Ksilen, Trikloroetilen ve Formaldehiti temizler.

8 – Kurdele Çiçeği

Havada dolaşan tozların azalmasına sebep olur.

9 – Bambu

Formaldehit, benzen, karbon monoksit, ksilen ve kloroformu havadan temizler.

10 – Aloe Vera

Formaldehitleri havadan temizler ve içinden çıkan jelimsi sıvı güneş yanığı ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Source :

https://seyler.eksisozluk.com/, https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa

Yorumlar için tıklayın

Yatoku Okurları Ne Dedi ?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Yukarı